محصوات نرم افزاری

تامین و تولید سیستم های اطلاعاتی صنعت کشتیرانی

شرکت توسعه فن­ آوری اطلاعات دریایی با هدف توسعه زیرساخت­های نرم ­افزاری صنایع دریایی و با استفاده از دانش و تجربه کادر مجرب خود، درامر تحلیل، طراحی، تولید و نگهداری نرم­ افزارهای خاص شرکت­ها و سازمان­ها اقدام می­نماید. تجارب موفق تولید سیستم های نرم افزاری در حوزه های بازرگانی کشتیرانی، مدیریت کشتی، فرآیندهای پشتیبان مانند نمایندگی ها و ترمینال ها و همچنین نیازمندی های عمومی مانند سیستم های انبار و دارایی ثابت، با استفاده از بسترهای استاندارد تولید نرم افزار در این شرکت، امکان پیاده سازی نرم افزارهای سفارشی در این حوزه ها را فراهم می سازد. شرکت توسعه فن آوری اطلاعات دریایی، در تولید نرم افزارهای سفارشی استفاده از روش های استاندارد و تولید خروجی های مورد رضایت مشتریان در زمان مقرر را در دستور کار خود قرار دارد به این منظور در مراحل مختلف تولید سیستم از روش های ذیل استفاده می شود:

  • استفاده از متدهای استاندارد تحلیل و طراحی نرم افزار و تولید مستندات قابل استفاده برای کارفرمایان و تولیدکنندگان سیستم
  • تولید سیستم با استفاده از فریم ورک های استاندارد و با مستندات کامل
  • استقرار، آموزش و تبدیل اطلاعات از سیستم های قبلی
  • نگهداری و توسعه سیستم ها