سیستم مالی

باتوجه به نیاز بسیاری از شرکت ها و سازمان ها به نرم افزاری جهت مدیریت و کنترل اقلام خریداری شده و اموال و دارایی ها، شرکت توسعه فن آوری اطلاعات دریایی اقدام به تولید سیستمی یکپارچه جهت برآوره نمودن کلیه نیازهای شرکت ها در این حوزه نموده است.

اهم قابلیت های سیستم مزبور به قرار ذیل می باشد:

  • امکان ثبت و مدیریت انواع اطلاعات کالاها و دارایی ها با دسته بندی های مختلف
  • امکان محاسبه استهلاک دارایی ها با روش های مختلف
  • خرید، تخصیص، فروش و جابجایی اموال و کالاها به صورت یکجا یا تکی
  • ثبت و کنترل گردش کالا از صدور درخواست 
  • کنترل موجودی و نقطه سفارش کالاها
  • ثبت اتوماتیک اسناد و یکپارچگی انبار و اموال
 • انعطاف پذیری و امکان تعریف فرآیندها و تاییدات به صورت نامحدود