OK
توسعه فناوری اطلاعات دریایی

مدیریت ناوگان دریاییAwesome Image

سوخت

سوخت به عنوان مهمترین عامل هزینه ای درصنعت کشتیرانی مطرح می باشد به طوری که حدود 30 درصد کل هزینه های عملیاتی یک شناوررا شامل می شود
بنابراین مدیریت و کنترل این موضوع از اهمیت به سزایی برخوردار است. لذا شرکت توسعه فن آوری اطلاعات دریایی اقدام به تولید یک سامانه نرم افزاری جامع برای مدیریت سوخت کشتی ها نموده است که در آن علاوه بر مدیریت موجودی، بتوان کنترل ارزش سوخت مصرفی و روند این مصرف را نیز مورد بررسی و مدیریت قرار داد 
:عمده ماژول های این سیستم عبارتند از
ثبت خرید و بارگیری انواع سوخت و مدیریت موجودی سوخت شناورها
امکان تعریف انواع شناور ها و انواع سوخت در سیستم 
امکان قیمت گذاری خرید و موجودی
فروش و انتقال و موجوع نمودن سوخت 
( ... ، ثبت میزان مصرف بر اساس انواع رویدادهای کشتی ها (سفر، پهلوگیری، سیر حرکت، لنگرگاهAwesome Image

مدیریت کشتی
   یکی ازمهمترین عوامل هزینه ای در صنعت کشتیرانی، مدیریت تجهیزات و تعمیرات شناورهای می باشد. با توجه به تنوع و تعدد هزینه های مرتبط با این موضوع، درصورت امکان مدیریت آنها، شرکت های کشتیرانی می توانند به سود عملیاتی بالاتری بیندیشند. شرکت توسعه فن آوری اطلاعات دریایی در این راستا اقدام به اخذ نمایندگی از شرکت Mespas به عنوان یکی از تولیدکننده های بزرگ نرم افزار مدیریت کشتی نموده است. و به عنوان یک نماینده رسمی، تمامی خدمات مربوط به این نرم افزار از انجام مذاکره و معرفی سیستم تا استقرار و آموزش و نگهداری آن را انجام می دهد.  
 
 این نرم افزار دارای قابلیت های ویژه و کاملی برای تمامی شرکت هایی که فعالیت های مربوط به مدیریت فنی شناورها را بر عهده دارند می باشد. بخشی ازاین قابلیت ها به قرار ذیل می باشند
مدیریت تجهیزات و نگهداری و تعمیرات مکانیزه
خریدو سفارشات
انبارداری و کنترل موجودی
مدیریت فرم ها، مستندات و شیوه نامه ها
 ثبت و کنترل عملیات شناورها
 بودجه ریزی و کنترل بودجه
 مدیریت تسک ها و بازدیدها

 


Awesome Image

سیستم کارکنان دریایی 


  عملیات مربوط به مدیریت کارکنان شاغل بر روی شناورها به دلیل تنوع و تعدد این مشاغل همواره جزء دغدغه های اصلی سازمان های کشتیرانی و همچنین شرکت های تامین نیروهای دریایی می باشد. به منظور رفع نیازمندی های این شرکت ها، شرکت توسعه فن آوری اطلاعات دریایی، اقدام به تولید یک نرم افزارجامع جهت مدیریت اطلاعات مربوط به این پرسنل و همچنین میزان حقوق دریافتی و مزایای مرتبط با آنها نموده است.  
 
 اهم ویژگی های سیستم اشاری به قرار ذیل می باشد 
 ثبت کلیه اطلاعات و مستندات، مدارک و گواهی نامه های پرسنل
  ثبت و مدیریت دوره ها و ارتقاءهای افراد
  مدیریت عملیات مربوط به الحاق، پیاده شدن و ارزشیابی پرسنل دریایی
  صدور احکام پرسنلی برای انواع استخدام های رسمی، قراردادی و پیمانکاری
  مدیریت پرداخت حقوق، مزایا، پاداش، جریمه و استفاده از امکانات رفاهی