تولید و توسعه محصولات نرم افزاری

تولید و توسعه محصولات نرم افزاری

تولید و توسعه محصولات نرم افزاری این محصولات به طور کلی به 4 دسته :
مدیریت ناوگان دریایی
عملیات حمل و نقل دریایی
سیستم های مالی
سیستم های اداری پرسنلی تقسیم می شوند

پشتیبانی محصولات نرم افزاری و سخت افزاری

پشتیبانی محصولات نرم افزاری و سخت افزاری

پشتیبانی محصولات نرم افزاری و سخت افزاری پشتیبانی محصولات نرم افزاری و سخت افزاری پشتیبانی محصولات نرم افزاری و سخت افزاری

شبکه و امنیت اطلاعات

شبکه و امنیت اطلاعات

باتوجه به تفکر جدید سازمان‌های نوین در توسعه کسب و کار مبنی بر برونسپاری خدمات سازمان‌ها، بسیاری از سازمان‌ها تمایل دارند خدمات پشتیبانی و نگهداری سرورهای خود را به پیمانکاران منتخب واگذار نمایند. ...

ارائه محصولات و خدمات تجهیزات کمک ناوبری

ارائه محصولات و خدمات تجهیزات کمک ناوبری

ارائه محصولات و خدمات تجهیزات کمک ناوبری

درباره شرکت توسعه فناوری و اطلاعات دریایی

شرکت توسعه فناوری اطلاعات دریایی (توفاد) بعنوان شرکتی پیشرو در عرصه فناوری اطلاعات دریایی با بیش از ربع قرن تجربه ، با به‌کارگیری استانداردهای جهانی پیشرفته و نوین و در جهت پاسخگویی به نیازهای این حوزه در صدد است تا با اتخاذ تدابیر اثربخش و سیاستها و سرمایه گذاری های کارآمدو همچنین توجه بیشتر به افزایش سرعت ارائه‌ خدمات و کیفیت محصولات خود و همچنین بهبود مستمر فرایندها و روش های اجرایی تا جایگاه خود را روز به روز ارتقاء دهد.

رویداد های سازمان توسعه و فناوری اطلاعات دریایی

مشاهده همه رویداد ها

شبکه دانش سازمان توسعه و فناوری اطلاعات دریایی

مشاهده همه رویداد ها